Mobair 2010 friskluftsventilen

MOBAIR 2010

Liten och effektiv friskluftsventil för gamla byggnader med maskinell ventilation. Anläggningen filtrerar och värmer upp ersättningsluften som kommer in i rummet utifrån genom anläggningen. Passar speciellt boendeutrymmen i villor samt rad- och höghus.

Mobair 2010 friskluftsventilen
Mobair 2010 friskluftsventilen
Mobair 2010 friskluftsventilen

Automatiskt självreglerande värmare

Friskluftsventilens funktion bygger på undertrycket i rummet i och med att filtrerad och frisk luft strömmar in i önskat utrymme för att fylla ut undertrycket. Om så önskas kan luften värmas upp genom att koppla på värmeaggregatet. Anläggningen är dessutom energieffektiv då värmeaggregatet kan kopplas på endast vid behov. Då belastas rummets egentliga värmeaggregat inte lika mycket.

Luftfilter (M5 / ePM10 60%)

Installation och underhåll

Aggregatet monteras på rummets yttervägg ca 2 m från golvet. Ifall rummet inte har någon friskluftsventil tas ett nytt Ø100 mm hål för ett nytt friskluftsrör. Aggregatet monteras på friskluftsrörets öppning och stickkontakten ansluts till uttaget, nu är aggregatet klart att använda. Filtret bör bytas 1-2 ggr/år.

Dimensioner av Mobair 2010 friskluftsventilen

Tekniska data

Luftström

6–12 dm3/s

Uppvärmningseffekt:

20–600 W, steglöst justerbart

Filterklass

M5 / ePM10 60% (ISO 16890)

Stomme

Vitmålad MDF-skiva

Elanslutning

0,1–4,0 A / 230 V AC / ojordad stickpropp

Detta medföljer: Uteluftsröret: ⌀103 × 370 mm, Yttergaller, Installeringsramen, Monteringsskruvar, Partikelfilter (M5 / ePM10 60%), 1,9 m nätkabel

Bruksanvisningar online

Läs bruksanvisningen för mer information.

Produktinformation

Produktkod: M2010
LVI-nummer: 7929023

Luftfilter

Ersättningsfilter:
MOBAIR S2010

Tillbehör

Ljuddämpare:
MOBAIR AV2000

Monteringsplatta:
MOBAIR A2010

Hitta din närmaste återförsäljare

Se alla auktoriserade MOBAIR återförsäljare eller kontakta oss om du har några frågor.