Finskt VVS-kunnande för att förbättra inneluften

Mobair Oy grundades år 1992. Före det arbetade företagets grundare Juha Tourunen i 10 års tid som VVS-planerare. Företaget utför fortsättningsvis VVS-konsultation med särskild koncentration på planering av luftkonditionering för krävande objekt, såsom industri och specialobjekt.

Företaget har även gjort flera patenterade uppfinningar. Produktiden MOBAIR föddes i början av 1990-talet. Merparten av bostadsbyggnaderna hade maskinell eller självdragsventilation medan ersättningsluften strömmade in fullständigt okontrollerat, vilket medförde drag- och dammproblem. För detta problem fanns det ingen produkt på marknaden.

Utgångspunkten för produktutvecklingen med MOBAIR-anläggningarna var: lätt att installera, måttligt pris, lätt att använda från kundens synpunkt och passande utseende med tanke på inredningen. Ett särskilt viktigt mål var att förbättra boendekvaliteten och åstadkomma sund och ren inneluft.

MOBAIR-produkterna har blivit mycket omtyckta såväl i hemlandet som utomlands.

MOBAIR 2010 friskluftsventilen