Rumsspecifik Tilluftslösning


Ventilationen i enskilda rum skiljer sig från centralventilation så att i varje rum finns det en enkel anläggning som kan användas och effekterna regleras för varje rum. Det behovs inte ventilationskanaler. Mobair är specialiserad i system med enskilda ventilationer.

Effektiv

Energiförbrukningen är den lägsta i individuell rumsventilation. För central luftkonditionering, trots att den har värmeåtervinning, förbrukar mer energi eftersom det inte tar någon uppmärksamhet åt rummen och hela husluften byts ut, inklusive tomma rum. I rumsspecifik ventilation utbytes luft endast i rum där det finns människor, i allmänhet 2-3 rum.

Prisvärd

Kostnaden för inköp per rumsventilation är endast en bråkdel av det centrala systemet. I genomsnitt krävs 2-4 värmande friskluftsventiler, vilket kostar totalt mindre än 1000 euro. Centralluftsutbyte med sitt kanalverk kostar cirka 8000 euro. En ytterligare fördel är att rengöringen av tilluftenheterna är betydligt enklare än den traditionella tilluftskanalen.

Var behövs friskluftsventilen?

Friskluftsventilerna behövs för att kunna leda in lika mycket ersättande färsk luft utifrån som ventilationssystemet för ut. Den normala mängden av färska ersättningsluft för två personer i sovrummet är 20×20 m³/h eller 40 m³/h. Under de kalla dagarna kan man förminska mängden med 40%. Med Mobair-friskluftsventilerna uteluften flödar in dragfritt även under vintertiden. Luften är väl filtrerat och energikonsumtionen är liten.

Friskluftsventilerna placeras till sovrummen. Det lönar sig att installera friskluftsventilerna också till vardagsrummen, speciellt om man har en spis. Energikonsumtionen kan minimeras om friskluftsventilerna hålls på enbart då man vistas i rummet.

Husets luftväxlings renovering:

ritning av husets luftväxlings renovering

Exempel på en rumsspecifik ventilationsrenovering.

MOBAIR Produkter

I vårt urval hittar man lämpliga tilluftsventiler för utrymmen av olika storlek och med olika luftkonditioneringar: hem, övernattningslokaler, kontor och mindre affärslokaler.

Produkter

Hitta din närmaste återförsäljare

Se alla auktoriserade Mobair återförsäljare eller kontakta oss om du har några frågor.