Hur kan man förbättra ett hems luftventilation?

Det finns olika alternativ på marknader för att förbättra ventilation. En del maskinerna kräver en ventilationskanaler inbyggda i alla rummen. MOBAIR är specialiserat för ventilationssystem som installeras enbart till de rummen vart man behöver bättre luftkvalitet; därför separata kanaler behövs inte byggas. Det lönar sig att sätta ventilation i kondition. Med MOBAIR-anläggningarna investeringen är mycket liten.

...
Mobair

Det finns olika alternativ på marknader för att förbättra ventilation. En del maskinerna kräver en ventilationskanaler inbyggda i alla rummen. MOBAIR är specialiserat för ventilationssystem som installeras enbart till de rummen vart man behöver bättre luftkvalitet; därför separata kanaler behövs inte byggas. Det lönar sig att sätta ventilation i kondition. Med MOBAIR-anläggningarna investeringen är mycket liten.

Förbättring av ventilationen kan nås förmånligt även i de gamla byggnaderna. De viktigaste rummen i bostaden, med tanke på förbättring av luftkvaliteten är sovrummen. Vanligtvis till dem leds inte den friska luften utifrån in till rummet. Man kan fixa problemet lätt med en förvärmande MOBAIR-friskluftventil.

Med MOBAIR friskluftventiler kan man förbättra luftkvaliteten i alla typer av hus: egnahems-, rad- och flervåningshuslägenheterna. Kolla olika anläggningar och deras installeringsråd!

Naturlig ventilation

I de äldre byggnaderna finns det vanligtvis en naturlig ventilation. Den är funktionerande lösning, om man försäkrar flödet av intagningsluft med tex MOBAIR 2030s-apparaten. Den naturliga ventilationen kan förbättras med en spisfläkt och tex med en fläkt som installeras i utströmningskanalen i tvättrummet.

Naturlig ventilation fungerar inte bra på sommartiden om det inte finns en fläkt i friskluftventilen, så som det finns i MOBAIR 2030S-modellen. På vintertiden och under stormiga dagar en naturlig ventilation fungerar för effektiv. Det täta filtret i MOBAIR-ersättninsluft-filter och regleringsproppen reglerar bort det onödiga luftflödet. Man kan ansluta MOBAIR-apparaten till den intagingsluft-rören som redan finns i ett naturligt ventilationssystem. Man kan väsentlig förbättra naturlig ventilation med en MOBAIR-apparat.

I MOBAIR-friskluftfilter finns det ett tätt filter och regleringspropp som reglerar onödigt luftflöde. Man kan ansluta MOBAIR-apparaten till friskluftröret som redan finns i byggnader med naturlig ventilation. Man kan förbättra väsentlig naturlig ventilation med hjälp av MOBAIR-produkter.

Maskinell ventilation

I de nyare byggnader finns det maskinell ventilation. Den kan vara helt maskinell med ventiler för inkommande och utflödande luft eller enbart en maskinell uttagning av luft. Problemet med maskinell ventilation är bristen av uppvärmt ersättningsluft. Ventilationen fungerar inte på vintern för att den kalla inflödande luften förorsakar drag-känsla och gör golven kalla. Med uppvärmande MOBAIR-friskluftfilter är det lätt att lösa detta problemet.

Om man har ett maskinellt ventilationssystem, det lönar sig att kolla effekten av luftkonditionering alltså effekten av utsugning av luften. Man behöver inte ha maskinell ventilation på större effekt som i tvättrummet, hemvårdsrummet eller vid användning av köket. I normala omständigheter det räcker med luftflödet som är reglerat enligt antalet människor, det brukar vara ungefär 30% av maximieffekten av den maskinella ventilationen. På vinter det övriga luftflödet torkar inomhusluften och förbrukar onödigt energi. Man kan förbättra maskinell ventilation väsentligt med MOBAIR-apparater.