Mobair, 25 års erfarenhet av problemfri och lätt installerad ventilation.

Mobair AB grundades år 1992 av VVS-planerare Juha Tourunen. Innovativa iden var att. lösa ut problemen med intagningsluft som förekom i de flesta byggnaderna, speciellt under de kalla årstiderna.

Titta på video.

 

Hur fungerar Mobair-tilluftsventilerna

I alla byggnader finns det luftuttagning från våtutrymmen, toaletter och kök. Därför behövs det samma mängd intagningsluft utifrån. Man har känslan av drag då intagningsluften leds via fönster eller normala friskluftsventiler. Mobair-tilluftsventilerna tar bort känslan av drag och filtrerar den inströmmande uteluften.

Kunderna har varit mycket nöjda med Mobair-tilluftsventilerna, som fungerar väl, är lätt att installera och har låg energikonsumtion.

Bra inneluft

Bra inneluft – damm-, lukt-, drag- och bullerfri – utgör summan av flera olika saker. Fungerande luftväxling utgör dock grunden för bra inneluft. I gamla hus fungerar luftväxlingen ofta bristfälligt. Intagsluftanläggningen hjälper till att rätta till denna brist i utrymmen där mera frisk luft behövs.

Köp

Den Officiella Mobair Nätbutiken.