Hem

Värmande Friskluftsventiler.

Mobair tilluftsventilen löser rumsspecifika luftväxlingsproblem snabbt, enkelt och förmånligt. De finska Mobair-tilluftsventilerna lämpar sig för såväl hög- och radhus och villor som offentliga utrymmen såsom daghem, skolor, inkvarteringar och affärslokaler. Tilluftsventilen tar alltid in luften dragfritt, utan uteluftens pollen, gatudamm och föroreningar.

Enkel Installation

Lätt att installera och underhålla. Helt kompatibel med byggnadens befintliga ventilation.

Rumsspecifika

Kostnaden för inköp per rumsventilation är endast en bråkdel av det centrala systemet.

Låg Energiförbrukning

Förvärmd tilluftsluft minskar arbetsbelastningen för andra värmekällor.

Rumsspecifik tilluftslösning.

Ventilationen i enskilda rum skiljer sig från centralventilation så att i varje rum finns det en enkel anläggning som kan användas och effekterna regleras för varje rum. Det behovs inte ventilationskanaler. Mobair är specialiserad i system med enskilda ventilationer.

Friskluftsventiler

I vårt urval hittar man lämpliga tilluftsventiler för utrymmen av olika storlek och med olika luftkonditioneringar: hem, övernattningslokaler, kontor och mindre affärslokaler.

Värmeförflyttare

Värmeförflytare kan överföra till andra rummen också den kalla luften som värmepumpen producerar.

Filter

När det gäller Mobair tilluftsventiler, rekommenderas att använda originalfilter för att säkerställa den avsedda driften av enheten och luftvolymen.