Förbättra luftväxlingen

25 års erfarenhet av problemfri och lätt installerad ventilation.

Mobair-tilluftsventilen löser rumsspecifika luftväxlingsproblem snabbt, enkelt och förmånligt.

Mobair-tilluftsventilerna för rumsvis installation hämtar frisk uteluft filtrerad och vid behov uppvärmd till hemmets och övriga byggnaders inneutrymmen. Den friska luften strömmar alltid in dragfritt. Luften som strömmar genom anläggningen fyller ut undertryck inomhus och minskar därigenom den luftmängd som kommer in orenad andra vägar genom läckage.

Mobair-tilluftsventilen kan man installera själv direkt på väggen t.ex. över luftintaget, eller så görs en luftintagsöppning i väggen vid behov. Mobair-tilluftsventilerna är små, tysta och stiliga. Det vita trähöljet kan efter önskemål t.ex. målas eller tapetseras för att passa inredningen.

Kunderna har varit mycket nöjda med Mobair-tilluftsventilerna, som fungerar väl, är lätt att installera och har låg energikonsumtion.

Ersättningsluft

Friskluftsventilerna behövs för att kunna leda in lika mycket ersättande färsk luft utifrån som ventilationssystemet för ut. Den normala mängden av färska ersättningsluft för två personer i sovrummet är 20×20 m³/h eller 40 m³/h. Under de kalla dagarna kan man förminska mängden med 40%. Med Mobair-friskluftsventilerna uteluften flödar in dragfritt även under vintertiden. Luften är väl filtrerat och energikonsumtionen är liten.

Friskluftsventilerna placeras till sovrummen. Det lönar sig att installera friskluftsventilerna också till vardagsrummen, speciellt om man har en spis. Energikonsumtionen kan minimeras om friskluftsventilerna hålls på enbart då man vistas i rummet.

Situationen normalt utan Mobair-friskluftsventil
Situtationen efter Mobair-friskluftsventilens installation

Hur väljer man rätt anläggning?

Rätt anläggning väljs enligt bostadstyp och luftväxlingssystem. I vårt urval hittar man lämpliga tilluftsventiler för utrymmen av olika storlek och med olika luftkonditioneringar: hem, inkvarteringar, kontor och mindre affärslokaler.

Nedkylning till anläggningsskåper och GSM basstationer

Mobair bjuder lösningar till yrkesmässigt planerade kanal-installeringar. EFU-200-tilluftsfläktarna förbättrar ventilationen tex på GSM basstationerna.

Köp Mobair-produkter

Den Officiella Mobair Nätbutiken.