Mobair tilluftsventilen löser rumsspecifika luftväxlingsproblem snabbt, enkelt och förmånligt

 
 

De finska Mobair-tilluftsventilerna lämpar sig för såväl hög- och radhus och villor som offentliga utrymmen såsom daghem, skolor, inkvarteringar och affärslokaler. Tilluftsventilen tar alltid in luften dragfritt, utan uteluftens pollen, gatudamm och föroreningar.

 
 

BOSTADSUTRYMMEN

I vårt urval hittar man lämpliga tilluftsventiler för utrymmen av olika storlek och med olika luftkonditioneringar: hem, övernattningslokaler

KOMMERSIELL

Byråer och affärsutrymmen kräver vanligtvis en större luftventilationssystem än hem. Då vistas det flera människor i ett utrymme och behovet av färsk ersättnigsluft och syret är större än hemma.

milkovi-396969-unsplash.jpg

PROFESSIONELLA LÖSNINGAR

För yrkesfolk inom luftkonditionering tillhandahåller vi redskap för kanalinstallationer och tilluftsventiler t.ex. för att förbättra luftväxlingen på GSM basstationer.

 

Mobair-tilluftsventilerna för rumsvis installation hämtar frisk uteluft filtrerad och vid behov uppvärmd till hemmets och övriga byggnaders inneutrymmen. Den friska luften strömmar alltid in dragfritt. Luften som strömmar genom anläggningen fyller ut undertryck inomhus och minskar därigenom den luftmängd som kommer in orenad andra vägar genom läckage.

 
2010-isometric_01d_sh_3to2.png

Produkter

Rätt anläggning väljs enligt bostadstyp och luftväxlingssystem.

 
pawel-nolbert-291146-unsplash-2400x1600.jpg

Köp

Våra produkter säljs av våra auktoriserade återförsäljare. Våra produkter finns också på vår officiella webbutik.

 
matthew-smith-5935-unsplash.jpg

Om Oss

Hitta oss om vårt företag och vår historia.

 

Den friska luften strömmar alltid in dragfritt. Luften som strömmar genom anläggningen fyller ut undertryck inomhus och minskar därigenom den luftmängd som kommer in orenad andra vägar genom läckage.

Förbättring av ventilationen kan nås förmånligt även i de gamla byggnaderna. De viktigaste rummen i bostaden, med tanke på förbättring av luftkvaliteten är sovrummen.