Mobair, 25 års erfarenhet av problemfri och lätt installerad ventilation.

Mobair AB grundades år 1992 av VVS-planerare Juha Tourunen. Innovativa iden var att. lösa ut problemen med intagningsluft som förekom i de flesta byggnaderna, speciellt under de kalla årstiderna.

Titta på video.

 

Hur Mobair-intagsluftanläggningen fungerar

I alla byggnader finns det luftuttagning från våtutrymmen, toaletter och kök. Därför behövs det samma mängd intagningsluft utifrån. Man har känslan av drag då intagningsluften leds via fönster eller normala ersättnigsluft-ventiler. Mobair-produkterna tar bort känslan av drag och filtrerar den inströmmande uteluften.

Kunderna har varit mycket nöjda med Mobair-produkterna, som fungerar väl, är lätt att installera och har låg energikonsumtion.

Bra inneluft

Bra inneluft – damm-, lukt-, drag- och bullerfri – utgör summan av flera olika saker. Fungerande luftväxling utgör dock grunden för bra inneluft. I gamla hus fungerar luftväxlingen ofta bristfälligt. Intagsluftanläggningen hjälper till att rätta till denna brist i utrymmen där mera frisk luft behövs.

Köp

Den Officiella Mobair Nätbutiken.