Hem

Värmande Friskluftsventiler

MOBAIR tilluftsventilen löser rumsspecifika luftväxlingsproblem snabbt, enkelt och förmånligt. De finska MOBAIR-tilluftsventilerna lämpar sig för såväl hög- och radhus och villor som offentliga utrymmen såsom daghem, skolor, inkvarteringar och affärslokaler. Tilluftsventilen tar alltid in luften dragfritt, utan uteluftens pollen, gatudamm och föroreningar.

Enkel installation

Lätt att installera och underhålla. Helt kompatibel med byggnadens befintliga ventilation.

Rumsspecifika

Kostnaden för inköp per rumsventilation är endast en bråkdel av det centrala systemet.
Läs mer

Låg energiförbrukning

Förvärmd tilluftsluft minskar arbetsbelastningen för andra värmekällor.

Friskluftsventiler

I vårt urval hittar man lämpliga tilluftsventiler för utrymmen av olika storlek och med olika luftkonditioneringar: hem, övernattningslokaler, kontor och mindre affärslokaler.

Värmeförflyttare

Värmeförflytare kan överföra till andra rummen också den kalla luften som värmepumpen producerar.

Filter

När det gäller MOBAIR tilluftsventiler, rekommenderas att använda originalfilter för att säkerställa den avsedda driften av enheten och luftvolymen.


  • Frisk luft för alla utrymmen
    Mobair-tilluftsventilerna för rumsvis installation hämtar frisk uteluft filtrerad och vid behov uppvärmd till hemmets och övriga byggnaders inneutrymmen. Den friska luften strömmar alltid in dragfritt.
  • Hur kan man förbättra ett hems luftventilation?
    Förbättring av ventilationen kan nås förmånligt även i de gamla byggnaderna. De viktigaste rummen i bostaden, med tanke på förbättring av luftkvaliteten är sovrummen.